Najczęściej kupowane

Zestaw 32

kamica nerkowa i żółciowa, trzustka, wątroba, wzdęcia

7,00 zł

Zestaw 34

przebyta żółtaczka, zatrucia (także alkoholem), wątroba i...

7,00 zł

Zestaw 1

Zapalenia, nieżyty, mięśniaki, guzy, nowotwory

7,00 zł